27.12.2013

 Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia dla działania 2.2. dotyczącego wykonania 6 ekspertyz dot. wyboru najistotniejszych czynników i wskaźników monitoringu procesu osadniczego w Aglomeracji Rzeszowskiej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych plikach.
 Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji na adres: [email protected]do dna 27.12.2013. Udzielona przez Państwa informacja nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie będzie ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta będzie miała na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm oferujących ekspertyzy i uzyskanie wiedzy nt. kosztów wykonania ekspertyz.

Pliki do pobrania:


1. Formularz szacowania wartości ZASZTAR

2. Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia ZASZTAR