Konferencja Otwierająca projekt, 20.06.2013, Rzeszów.