Marzec 2014 – Kwiecień 2014 – Prace nad przygotowaniem 6 ekspertyz tematycznych, dot. wyboru najistotniejszych czynników i wskaźników monitoringu procesu osadniczego w Aglomeracji Rzeszowskiej.

Maj – Lipiec 2014 – Konsultacje w zakresie funkcjonalności systemu ZASZTAR, przygotowania do uruchomienia działania związanego z utworzeniem systemu

Grudzień 2013 – Zakończenie prac nad analizą dot. zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument o charakterze strategicznym, który zawiera ocenę spójności dokumentów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, wchodzących w skład Aglomeracji Rzeszowskiej.

Czerwiec 2013 - Konferencja otwierająca projekt (20.06.2013 r.) Główny temat konferencji to przedstawienie idei projektu oraz prezentacja wstępnych wyników analizy dotyczącej spójności przestrzennej Aglomeracji Rzeszowskiej.

Marzec 2013 – rozpoczęcie realizacji projektu, zatrudnienie personelu, rozpoczęcie prac nad analizą stanu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Aglomeracji Rzeszowskiej.