Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, jest trwałym, dobrowolnym zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego, zarejestrowanym w dniu 21.05.2008 r.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Przewodniczący Zarządu – Józef Jodłowski

Wiceprzewodniczący Zarządu – Wiesław Dronka

Członek – Marek Jurzysta

Członek – Adam Warzybok

Członek – Krystyna Wojtyło

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Gmina Błażowa       Miasto i Gmina Boguchwała            Gmina Dynów

                                      

 

Miasto Dynów      Miasto i Gmina Głogów Małopolski    Gmina Hyżne

                                              

 

Gmina Krasne                   Gmina Lubenia                         Gmina Świlcza

                               

 

Gmina Trzebownisko     Miasto i Gmina Tyczyn       Powiat Rzeszowski

                                             

 

  Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków do integracji całej aglomeracji województwa podkarpackiego w jeden organizm społeczno-gospodarczy, wypracowanie zasad rozwoju przestrzennego aglomeracji, umacnianie wspólnoty lokalnej i więzi sąsiedzkich, umocnienie i rozbudowa systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz wyższego, podniesienie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców aglomeracji, stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej i zdywersyfikowanej struktury gospodarczej aglomeracji, stwarzanie warunków do rozwoju aglomeracji jako ważnego ośrodka postępu technicznego i technologicznego, usprawnienie systemu komunikacji, racjonalizowanie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolne dla mieszkańców aglomeracji, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających aglomerację.

Za cel Stowarzyszenie obrało sobie również ochronę wspólnych interesów członków, identyfikowanie i rozwiązywanie wspólnych problemów występujących w aglomeracji a także promowanie aglomeracji na zewnątrz oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami krajowymi i zagranicznymi.