INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Słowa kluczowe: brak słów kluczowych

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR

 wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnymprowadzonego na podstawie

...ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą

Nr ogłoszenia BZP: 19242-2015 z dnia 27.01.2015 r. oraz 23924-2015 z dnia 03.02.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wróć