Wyjasnienia do treści SIWZ 06.02.2015

Słowa kluczowe: brak słów kluczowych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przekazuje treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu z

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przekazuje treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu znak sprawy SSTAR-ZASZTAR/ZP/1/2015

 

Pobierz plik

Wróć