Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Słowa kluczowe: brak słów kluczowych

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi ...

oraz rocznym serwisem gwarancyjnym, nr 19242 - 2015 z dnia 27.01.2015
 
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”  informuje, że termin składania ofert dotyczących przetargu nieograniczonego został przedłużony do dnia 13 lutego 2015 r., do godz. 10.30
 
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska", ul. Grunwaldzka 15, 35 - 959 Rzeszów.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego maja 2015 r., o godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego (pok. 462A).
 
Zmiana treści SIWZ przedłużenie terminu

Wróć