Znak sprawy: SSTAR-ZASZTAR/ZP/3/2014

Słowa kluczowe: brak słów kluczowych

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnymprowadzonego na podstawie

...ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą

Nr ogłoszenia BZP: 359864-2014 z dnia 30.10.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy Zamawiający informuje:

  1. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: „Netland Sp. z o.o.”, Ul. W. Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn z ceną: 332 100,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta otrzymała największą wartość punktową w oparciu o zastosowanie kryterium ceny łącznej oferty (C) oraz terminu realizacji (T).

W postępowaniu złożone zostały oferty następujących Wykonawców: 

 

LP Nazwa Wykonawcy, adres/siedziba Punktacja w kryterium Cena łączna oferty (C) Punktacja w kryterium Termin realizacji (T) Łączna punktacja
1

Netland Sp. z o.o.

Ul. W. Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn

75 21,81 96,81
2

Dahliamatic Sp. z o.o.

Ul.Gottlieba Daimlera2

02-460 Warszawa

46,94 25,00 71,94
3

Comarch Polska S.A.

Al. Jana Pawła II 39A

31-864 Kraków

41,70 25,00 66,70
4

INOVATICA Bogumił Zięba

Al. T. Kościuszki 80/82

90-437 Łódź

62,31 25,00 87,31
5

NET PC Sp. z o.o.

Ul. Na stoku 48

80-874 Gdańsk

57,51 25,00 82,51
6

ONE BI Sp. z o.o.

Ul. Nowogrodzka 50/515

00-695 Warszawa

38,94 25,00 63,94

Wróć