Wyjaśnienia treści SIWZ (przetarg nieograniczony nr 359864-2014 z dnia 30.10.2014):

Słowa kluczowe: brak słów kluczowych

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy wyjaśnienia dot. treści SIWZ. Jednocześnie informujemy, że

w związku z wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.