Modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ

Słowa kluczowe: brak słów kluczowych

(przetarg nieograniczony nr 279676-2014)

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy modyfikacje i wyjaśnienia dot. treści SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w związku z wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Do  pobrania:

Modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ

Wróć