Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

Słowa kluczowe: zasztar  stowarzyszenie samorządów terytorialnych  aglomeracja rzeszowska  biuletyn zamówień publicznych  przetarg   

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" informuje o umieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych...

 ...ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie 6 ekspertyz dot. wyboru najistotniejszych czynników i wskaźników monitoringu procesu osadniczego w Aglomeracji Rzeszowskiej.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach:

Wróć