W dniu 20 czerwca 2013 roku w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie

Słowa kluczowe: brak słów kluczowych

W dniu 20 czerwca 2013 roku w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbyła się Konferencja Otwierająca projekt ...

...„ZASZTAR – Zintegrowany System Zarządzania Terytorium Aglomeracji Rzeszowskiej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W konferencji wzięli udział członkowie Aglomeracji Rzeszowskiej oraz samorządowcy z terenu województwa podkarpackiego.

Podczas spotkania Pan Józef Jodłowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” przedstawił ideę projektu oraz wyzwania stojące przed interesariuszami systemu ZASZTAR. Pani Marzena Walaszek, pracownik Centrum Badań Metropolitarnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentowała proces powstawania studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Na zakończenie spotkania przeprowadzono dyskusję na temat sposobu zapewnienia pełnej funkcjonalności i innowacyjności platformie ZASZTAR jako nowoczesnemu narzędziu zarządzania informacją przestrzenną.

 

Wróć