Aktualności

Słowa kluczowe: brak słów kluczowych

Informujemy, iż w dniu 01 marca 2013 r. Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska

Informujemy, iż w dniu 01 marca 2013 r. Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” rozpoczęło realizację projektu ZASZTAR – Zintegrowany System Zarządzania Terytorium Aglomeracji Rzeszowskiej, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt będzie wdrażany do października 2014 r.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności osadniczej obszaru gmin, należących do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska”.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem analizy dotyczącej stanu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Aglomeracji Rzeszowskiej.

W II kwartale br. odbędzie się także Konferencja Otwierająca projekt. Szczegółowe informacje na temat miejsca i terminu wydarzenia zostaną Państwu przekazane w niedługim czasie.