Uruchomienie systemu ZASZTAR jest zasadniczym rezultatem projektu. Z systemu korzystać będą decydenci oraz pracownicy gmin i miast, należący do Aglomeracji Rzeszowskiej. Jego zasadnicza funkcja polegać będzie na tym, iż na mapę gmin i miast, na których będą widoczne funkcje i przeznaczenie poszczególnych działek i obszarów oraz lokalizacja i parametry techniczne infrastruktury publicznej.

Program, poprzez zestawianie tych danych z natężeniem liczby ludności i rodzajem działalności gospodarczej firm na danym obszarze będą pozwalały na monitoring zapotrzebowania na konkretne usługi publiczne, priorytetyzację inwestycji i modernizacji, lokalizację bazy infrastrukturalnej.

Ponadto program będzie pozwalał na tworzenie scenariuszy wariantowych (modelowania zmian przeznaczenia danych obszarów i przewidywania na usługi publiczne), aktualizację danych dotyczących zmian w przebiegu poszczególnych działek, zabudowy: na podstawie wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń do starostw powiatowych. Efektem dodatkowym wdrożenia systemu będzie możliwość tworzenia biznesplanów dla działalności spółek komunalnych, które obsługują społeczności lokalne w zakresie usług publicznych. Obsługę ZASZTAR zapewni Biuro Stowarzyszenia; jego zadaniem będzie utrzymywanie systemu, aktualizacja danych oraz przygotowywanie danych i analiz dla członków stowarzyszenia.