Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY(Dodano: 2015-03-06) Słowa kluczowe: 

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR

Wyjasnienia do treści SIWZ 06.02.2015(Dodano: 2015-02-06) Słowa kluczowe: 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przekazuje treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu z

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (Dodano: 2015-02-03) Słowa kluczowe: 

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi ...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23924-2015(Dodano: 2015-02-03) Słowa kluczowe: 

Numer ogłoszenia: 23924 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015

Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (nr 19242 - 2015 z dnia 27.01.2015) (Dodano: 2015-01-27) Słowa kluczowe: 

Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (nr 19242 - 2015 z dnia 27.01.2015) na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR

Informujemy, że Zamawiający unieważnił postępowanie nr 359864-2014(Dodano: 2014-12-22) Słowa kluczowe: 

Informujemy, że Zamawiający unieważnił postępowanie nr 359864-2014 z dnia 30.10.2014 r. na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Znak sprawy: SSTAR-ZASZTAR/ZP/3/2014(Dodano: 2014-12-03) Słowa kluczowe: 

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnymprowadzonego na podstawie

Wyjaśnienia treści SIWZ (przetarg nieograniczony nr 359864-2014 z dnia 30.10.2014):(Dodano: 2014-11-07) Słowa kluczowe: 

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy wyjaśnienia dot. treści SIWZ. Jednocześnie informujemy, że

Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (nr 359864-2014 z dnia 30.10.2014) (Dodano: 2014-10-30) Słowa kluczowe: 

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska informuje o umieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA(Dodano: 2014-09-02) Słowa kluczowe: 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr ogłoszenia: 279676 – 2014 z dnia 22.09.2014 r.

Modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ(Dodano: 2014-09-01) Słowa kluczowe: 

(przetarg nieograniczony nr 279676-2014)

Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (nr 279676-2014) na wykonanie systemu informatycznego(Dodano: 2014-08-22) Słowa kluczowe: 

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska:..

Działanie 3.2. Stworzenie programu: wirtualnej platformy informatycznej ZASZTAR(Dodano: 2014-08-01) Słowa kluczowe:Działanie 3.2.  ZASZTAR  Stworzenie programu: wirtualnej platformy informatycznej ZASZTAR 

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia dla działania 3.2.

Ekspertyzy(Dodano: 2014-06-06) Słowa kluczowe: 

Informujemy Państwa, że w dziale Dokumenty zostały umieszczone ekspertyzy opracowane na potrzeby projektu, dotyczące: 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY(Dodano: 2014-03-11) Słowa kluczowe: 

Znak sprawy: SSTAR-ZASZTAR/ZP/1/2014

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych (Dodano: 2014-02-13) Słowa kluczowe:zasztar  stowarzyszenie samorządów terytorialnych  aglomeracja rzeszowska  biuletyn zamówień publicznych  przetarg   

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" informuje o umieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych...

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych (Dodano: 2013-12-19) Słowa kluczowe:zasztar  stowarzyszenie samorządów terytorialnych  aglomeracja rzeszowska  działenie 2.2  zamowienie dla działania 2.2  oszacowanie wartości działanie 2.2  

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia dla dzia

W dniu 20 czerwca 2013 roku w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie(Dodano: 2013-06-21) Słowa kluczowe: 

W dniu 20 czerwca 2013 roku w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbyła się Konferencja Otwierająca projekt ...

Konferencja Otwierająca projekt(Dodano: 2013-05-29) Słowa kluczowe: 

W dniu 20 czerwca 2013 roku w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbędzie się Konferencja Otwierająca projekt ...

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji otwierającej(Dodano: 2013-05-08) Słowa kluczowe: 

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji otwierającej  

Aktualności(Dodano: 2013-03-19) Słowa kluczowe: 

Informujemy, iż w dniu 01 marca 2013 r. Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska