Konferencja Otwierająca projekt

Słowa kluczowe: brak słów kluczowych

W dniu 20 czerwca 2013 roku w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbędzie się Konferencja Otwierająca projekt ...

ZASZTAR – Zintegrowany System Zarządzania Terytorium Aglomeracji Rzeszowskiej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” w marcu b.r. rozpoczęło realizację projektu ZASZTAR – Zintegrowany System Zarządzania Terytorium Aglomeracji Rzeszowskiej, który wdrażany będzie do października 2014 roku. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności osadniczej obszaru gmin, które należą do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.

Głównym tematem konferencji będzie przedstawienie idei projektu oraz prezentacja wstępnych wyników analizy dotyczącej spójności przestrzennej Aglomeracji Rzeszowskiej.

Podczas spotkania, którego gośćmi będą samorządy członkowskie Aglomeracji oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego, omówione będą wyzwania w zakresie wizji funkcjonowania Aglomeracji Rzeszowskiej w ramach i po zakończeniu realizacji projektu. Zaprezentowane zostaną także założenia dotyczące internetowego systemu służącego do zarządzania informacją przestrzenną na terenie Aglomeracji Rzeszowskiej (ZASZTAR), który powstanie w ramach projektu.

W celu zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: [email protected] lub faxem pod numer: 17 862 20 73.

 

Do pobrania:

Wróć